Presentatie Nationale Mediarechtcongres 2017

Tijdens het Nationale Mediarechtcongres op 16 november 2017 gaf ik een presentatie over recente en toekomstige ontwikkelingen in het toezicht op commerciële en publieke mediaorganisaties, met aandacht voor o.a.

  • de distributiebutierevolutie
  • de aggregatienachtmerrie
  • toezicht op mediadiensten
  • actualiteiten reclame- en sponsorregels
  • actualiteiten dienstbaarheidsverbod publieke omroep
  • toekomstperspectief: de nieuwe AVMS-richtlijn

De presentatie is hier beschikbaar [PDF].

Leave a Reply