Het juiste evenwicht in het informatierecht

Tijdens een congresmiddag van eduLex over Het Nieuwe Mediarecht gaf ik een presentatie over belangenafweging in het informatierecht, aan de hand van ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie over verstrekking van klantgegevens door providers, filtering en blokkering van inbreukmakende websites, de uitleg van auteursrechtelijke beperkingen, de bewaarplicht verkeersgegevens en het ‘recht om vergeten te worden’.

Filtering away infringement – mock trial

During the Information Influx conference organised by the Institute for Information Law, I took part in a mock trial against Prof. Dirk Visser on the merits – or lack thereof – of ordering internet intermediaries to filter or block infringing online content.

The debate was part of a panel entitled Filtering away Infringement: Copyright, Injunctions and the Role of ISPs.  A write-up can be found here.

Internettussenpersonen & auteursrecht

Op 21 november heb ik een presentatie gegegeven op de PAO-cursus Actualiteiten Auteursrecht in Leiden, over de positie van internet tussenpersonen in discussies over auteursrechtinbreuk op internet. Mijn presentatie is hier te downloaden.

PAO-college Cookies & datalekken

Op 14 april gaf ik als onderdeel van de PAO Telecommunicatierecht van het Eggens Instituut (Universiteit van Amsterdam) een presentatie over de nieuwe cookie-regels. De presentatie is hier hier te downloaden.

Wat de cookie-regels betreft is opmerkelijk hoe veel verschil van mening er kennelijk bestaat over de betekenis van zowel de bestaande als de voorgestelde nieuwe regels. Heeft degene die een cookie wil plaatsen nu wel of niet de voorafgaande toestemming van de consument nodig? Zo ja, hoe moet die toestemming worden verkregen en wanneer mag die impliciet worden aangenomen?

Een deel van de strijd wordt veroorzaakt door het feit dat de Europese regelgever heeft besloten één regel te formuleren die geldt voor zowel spyware/malware als voor een alledaagse cookie die de taalinstelling voor een webshop vastlegt. Als je dus pleit voor een opt-out benadering, zeg je dan in feite niet dat je vindt dat een website zonder voorafgaande toestemming malware op je computer mag installeren, als ze je na afloop maar een opt out bieden? Wat let het Nederlandse parlement om wel onderscheid te maken tussen spyware/malware en ‘gewone’ cookies, bijvoorbeeld ten aanzien van de gevallen waarin bij een goed geïnformeerde consument impliciete toestemming mag worden aangenomen?